Algemene voorwaarden

Mike Hobelman Fotografie

Mike Hobelman Fotografie, gevestigd aan Stationsstraat 45B, 7122 AS te Aalten, stelt de volgende algemene voorwaarden:

Contactgegevens

www.mikehobelman.nl
info@mikehobelman.nl
Stationsstraat 45B
7122 AS, Aalten
06 517 99 66 4

Voorwaarden

1. Met het overeenkomen tot het maken van een (bruids-)reportage geeft de fotograaf de garantie om, buiten het geval van overmacht, op de afgesproken tijd en plaats aanwezig te zijn en de opdracht binnen de grenzen van zijn beroepsplicht correct en conform offerte uit te voeren. Als de fotograaf door overmacht niet in staat is om de opdracht uit te voeren, draagt hij zorg voor een gelijkwaardige vervanger of maakt indien mogelijk in samenspraak met de opdrachtgever een nieuwe afspraak.

2. Het auteursrecht op de foto’s berust bij de fotograaf. De digitale bestanden zijn eigendom van de fotograaf en worden onder de juiste condities, tot maximaal 5 jaar na de reportage, gearchiveerd. De gemaakte foto’s mogen door de fotograaf uitsluitend worden getoond na toestemming van opdrachtgever. Opdrachtgever is, indien hier niet extra voor gefactureerd is, niet gerechtigd om zich zonder toestemming digitale bestanden van de fotograaf toe te eigenen, daar copyright rust op het beeldmateriaal. Plaatsing geschiedt bij vooraf toestemming en alleen met naamsvermelding van de fotograaf. Bij schending van dit copyright zal fotograaf de daarvoor gerechtigde vergoeding in rekening brengen.

3. Bij aanvaarding van het offertevoorstel door opdrachtgever is opdrachtgever een aanbetaling van 50% van het offertevoorstel verschuldigd met een maximum van €500,-, te voldoen binnen 14 dagen na ontvangst van de voorschotnota. Deze aanbetaling zal bij aflevering van de reportage op de eindnota in mindering worden gebracht. Na ontvangst van de aanbetaling is de reserveringsdatum definitief.

4. Wanneer opdrachtgever de overeenkomst om een of andere reden annuleert, tussen de 12 en 5 maanden voor de reportagedatum is opdrachtgever het bedrag ten hoogte van het voorschot verschuldigd. Is de annulering tussen de 5 en 2 maanden voor de reportagedatum is opdrachtgever 50% van de totale reportagekosten verschuldigd. Bij annulering binnen 2 maanden voor de reportagedatum is opdrachtgever 75% van de totale reportagekosten verschuldigd. Wordt de reportage door een onvoorziene omstandigheid verschoven naar een later tijdstip, dan zal dat altijd in samenspraak met de fotograaf zijn. Een reeds betaalde aanbetaling wordt daarbij verrekend. De betaling van de annuleringsvergoeding geschied binnen 14 dagen na ontvangst factuur. Voor de eindnota (met aftrek van de aanbetaling) bij de aflevering van de reportage geldt eveneens een betalingstermijn van 14 dagen.

5. Levering van nabestellingen geschiedt uitsluitend na betaling van het volledig verschuldigde bedrag.

6. In geval van abnormale reiskosten, buiten de in de offerte opgenomen reiskosten, die nodig zijn om op plaats van bestemming te komen, bijvoorbeeld door het wijzigen van de (trouw-)locatie e.d., zullen worden doorberekend aan opdrachtgever.

7. Pas na het akkoord van de opdrachtgever op het concept van het (trouw-)album zal de fotograaf het album definitief bestellen. Eventuele fouten die toen niet gezien zijn en op verzoek van de opdrachtgever aangepast moeten worden zijn voor rekening van de opdrachtgever.

8. Voor verwerking van persoonsgegevens is de AVG van toepassing. Deze kunt u vinden op www.mikehobelman.nl/privacy.